Prezentacija: Uvod u HTML, CSS i JS
HTML Tutorial
Priredio učenik Stefan Stanić (III-1) uz inicijativu profesora Omerika Adnana.
Za edukativne svrhe.

CSS (skraćenica od Cascading Style Sheets) je stilski jezik u kojim se određuje izgled i predstava nekog elementa, a time i cjelokupne web stranice napisane u opisnom jeziku HTML.

Ovim jezikom možemo lakše oblikovati, pozicionirati (postaviti) i urediti veću količinu sadržaja po želji, vršiti formatiranje pojedinih dijelova teksta ili nekih određenih elemenata (npr. navigaijska traka).

Upotrebom CSS-a moguće je:

Dakle, zajedničke osobine elemenata se grupišu pod imenom (najčešće neka klasa ili id), a zatim se koriste pod tim imenom tamo gdje su potrebne.

CSS možemo dodati u HTML dokument na jedan od sljedeća 3 načina:

1 - inline
<div style="color: red; background-color: lime">
	Tekst u elementu div
</div>
		
2 - style tag
Ovaj tag se najčešće stavlja unutar head dijela dokumenta.
<style type="text/css">
.imeklase {
	color: red;
	background-color: lime
}
</style>

<div class="imeklase">
	Tekst u elementu div
</div>
		
3 - vanjski fajl i link tag
Link tag se također koristi u head-u dokumenta.
<link rel="stylesheet" href="style.css" />

<div class="imeklase">
	Tekst u elementu div
</div>
		
Pri korištenju bilo koja od 3 načina, element izgleda isto:
Tekst u elementu div

Selektore koristimo da odredimo na koje dijelove stranice se stil primjenjuje.

CSS pravila se mogu primjenjivati na osnovu sljedećih kriterija:

Primjeri upotrebe selektora:
1 - selektor za elemente p (paragraf)
p {
	background-color: yellow
}
		
Ova rečenica je van paragrafa.

Ova rečenica se nalazi unutar paragrafa te zato ima žutu pozadinu.2 - selektor za element koji je označen sa atributom id a vrijednosti "crveni"
#crveni {
	background-color: red
}
		
id="crveni"
Znak koji se koristi za selektovanje po vrijednosti po id atributa je # (rešetka).

3 - selektor za sve elemente sa atributom class, vrijednosti "selektiran"
.selektiran {
	background-color: limegreen;
	color: black
}
		
 • Prvi
 • Drugi
 • Treći
Znak za označavanje klase u CSS-u je . (tačka).

#3 - Pozicioniranje

Pozicioniranje je postupak postavljanja HTML elementa u odnosu na neki drugi element, ili u odnosu na nulu. Nula je najčešće gornji lijevi ugao stranice, ili nadređenog element u kojem se naš element nalazi.

Vršimo ga pomoću CSS svojstva position.

Razlikujemo sljedeće vrste pozicioniranja:

1. Apsolutno:
Element se pozicioniše van normalnog toka stranice, ovo nam dozvoljava fino podešavanje položaja elementa u odnosu na nadređeni element. Ovom vrstom pozicioniranja se također postiže preklapanje elemnata (npr. tekst ili dugme preko slike)
#topleft {
	top: 0;
	left: 0
}
#topright {
	top: 0;
	right: 0
}
#bottomleft {
	bottom: 0;
	left: 0
}
#bottomright {
	bottom: 0;
	right: 0
}
#dodatni {
	position: absolute;
	top: 50px;
	left: 150px;
	background-color: red;
	color: white;
	width: 75px;
	height: 60px;
}
#topleft, #topright, #bottomleft, #bottomright {
	position: absolute;
	background-color: yellow;
	color: black;
	width: 75px;
	height: 60px;
}
		
top:0
left:0
top:0
right:0
bottom:0
left:0
bottom:0
right:0
top:50
left:150


2. Relativno: Imamo 4 relativno postavljena div elementa, što znači da prate tok stranice kad je u pitanju njihova pozicija. Elemente je moguće udaljiti od ivica elementa u kojem se nalaze, te u odnosu na obližnje elemente koristeći svojstvo margin.
Drugi kvadrat je pomaknut 20px u odnosu na gornju ivicu, a četvrti pomjeren 50px sa lijeve strane u odnosu na prethodni element.
.rel {
	position: relative
}
#drugi {
	margin-top: 20px
}
#cetvrti {
	margin-left: 50px
}
		
1.
72x45
2.
100x50
3.
50x45
4.
60x90


3. Fiksno:
Fiksno pozicioniranje znači da će se element uvijek nalaziti u istom dijelu stranice.

JavaScript je skriptni jezik koji dozvoljava kreiranje i promjenu ponašanja Web stranice. To je client-sided jezik što znači da se sav kod izvršava na strani korisnika.

Najčešće se često koristi kada želimo korisniku olakšati neki posao, dodati padajući meni ili prikazati animaciju i slično kada korisnik klikne na dugme ili link.
Poput CSS-a, u HTML dokumentu može se definisati na više načina:

1 - inline
<button onclick="alert('Zdravo svijete!');">
Klikni ovdje
</button>

2 - funkcija u script tagu
<button id="dugme">Klikni ovdje</button>

<script type="text/javascript">
function poruka() {
	alert('Zdravo svijete!');
}
document.getElementById('dugme').onclick = poruka;
</script>

3 - skripta u eksternom fajlu
<script type="text/javascript" src="script.js"></script>

<button onclick="poruka();">Klikni ovdje</button>


Osim funkcije alert iz prošlog primjera, također imamo i funkciju confirm koja traži potvrdu od korisnika.
function potvrda(msg) {
	if(confirm("Jeste li sigurni?") == true)
		alert('Uprli ste OK!');
	else
		alert('Uprli ste Cancel!');
}


Pomoću JavaScript-a možemo upravljati strukturom HTML dokumenta, tj. dodavati ili brisati elemente i njihov sadržaj u postojećem prikazu web stranice, ili mijenjati izgled elementa.
function promjena1(dugme, element_id) {
	document.getElementById(element_id).innerHTML =
	'Uspješno si promjenio poruku!';
	dugme.parentElement.removeChild(dugme);
}
Klikni na dugme da izmijeniš tekst


Također se može mijenjati i CSS stil unutar tog elementa.
function promjena2(element_id) {
	var e = document.getElementById(element_id);
	e.style.fontWeight = 'bold';
	e.style.color = 'blue';
}
Klikni na dugme da izmijeniš stil teksta!

Mouseover event koristimo kada želimo da pomjeranje kursora iznad nekog elementa izazove promjenu.
function prikazi(el) {
	document.getElementById(el).style.display = 'block';
}
Pomjeri kursor ovdje!

Vrlo lako se može vršiti i manipulacija velicine slika. Ovdje koristimo mouseover i mouseout event da bi vratili staru velicinu.
function povecaj(el) {
	el.style.width = '200px';
}

function smanji(el) {
	el.style.width = '100px';
}
Smiley

HTML

HTML (Hypertext Markup Language) je opisni jezik koji služi za izradu Web stranica.

Elementi stranice se označavaju tagovima (oznakama), koji su najčešće skraćenice punog naziva (engl.) za pojedinu oznaku.
Tag daje naredbu pregledniku da kreira određeni element.

Tagovi u HTML-u nisu case-sensitive, što znači da se mogu pisati velikim i malim slovima.

Struktura HTML dokumenta

Svaki HTML dokument počinje sa tagom <html>, a završava sa zatvaranjem taga preko naredbe </html>

Osnovni HTML dokument se sastoji od zaglavlja (<head>) i tijela (<body>).

Primjer koda:
<html>

<head>
<title>Naslov dokumenta</title>
</head>

<body>
Tijelo (sadržaj) dokumenta
</body>

</html>

Zaglavlje (head) najčešće sadrži naslov (tag title), te naredbe koje učitavaju CSS stilove i JavaScript kod.
Više o CSS-u i JS-u možete pročitati u nekom od druga dva tutorijala.

Tijelo (body) sadrži sav onaj sadržaj koji je vidljiv korisniku pri učitavanju stranice.
Drugim riječima, u tijelu se definiše koji elementi postoje na stranici, te njihov međusobni raspored.
To može biti kombinacija teksta, slika, te ostalih tagova koji iscrtavaju različite elemente koji čine jedan dizajn.

Tagovi za oblikovanje teksta - 1

Osnovni tag za oblikovanje teksta u HTML-u je <font>.

Uz taj tag trebaju stajati jedan ili više atributa ili argumenata, koji isti pobliže opisuju.
Mogu se koristiti sljedeći atributi:

Također se koriste i sljedeći tagovi za formatiranje teksta:

Primjer koda:
<font face="Verdana" size="5">
Verdana, size 5
</font>

<font face="Cambria" color="blue">
Cambria, blue
</font>

<font face="Consolas" size="3" color="red">
Consolas, red, size 3
</font>

<b>bold</b>
<u>underline</u>
<i>italic</i>
<s>strikeout</s>
Prikaz:
Verdana, size 5
Cambria, blue
Consolas, red, size 3

bold
underline
italic
strikeout

Tagovi za oblikovanje teksta - 2

Veličinu teksta možemo odrediti i tagovima za podnaslov, a to su <h1> (najveći podnaslov) sve do <h6> (najmanji podnaslov).

U novi red prelazimo pomoću taga <br>, koji stavljamo na kraj reda gdje želimo da se tekst prelomi ili da imamo razmak između redova.

Odlomak teksta (paragraf) označavamo tagom <p>, ovaj tag ima jedan atribut pod nazivom align (poravnanje) koji može imati jednu od sljedećih vrijednosti:

Primjer koda:
<h2>Veći podnaslov</h2>
<h4>Manji podnaslov</h4>

Prvi red teksta.<br>
<br>
Drugi red je razmaknut od prve sa 2 br taga.

<p>Lijevo poravnan odlomak</p>
<p align="center">Centriran odlomak</p>
<p align="right">Desno poravnan odlomak</p>
<p align="justify">Ujednačen tekst u odlomku</p>
Prikaz:

Veći podnaslov

Manji podnaslov


Prvi red teksta.

Drugi red je razmaknut od prve sa 2 br taga.

Lijevo poravnan odlomak

Centriran odlomak

Desno poravnan odlomak

Ujednačen tekst u odlomku, još teksta, Ujednačen tekst u odlomku, još teksta, Ujednačen tekst u odlomku

Liste

Liste koristimo kada trebati nabrojati neke stavke ili osobine.
Imamo 2 tipa lista:

Za nabrajanje stavki koristimo tag <li> (list item).

Kod oba tipa listi može se koristiti atribut type, a može imati različite vrijednosti za pojedini tip liste:

Primjer koda za brojne liste:
		<ol>
		<li>Arapski brojevi</li>
		<li>Arapski brojevi</li>
		</ol>

		<ol type="A">
		<li>Velika latinična slova</li>
		<li>Velika latinična slova</li>
		</ol>

		<ol type="i">
		<li>Mali rimski brojevi</li>
		<li>Mali rimski brojevi</li>
		</ol>
		
Prikaz koda:
 1. Arapski brojevi
 2. Arapski brojevi
 1. Velika latinična slova
 2. Velika latinična slova
 1. Mali rimski brojevi
 2. Mali rimski brojevi

Primjer koda za nebrojne liste:
<ul>
<li>Ispunjeni krug kao simbol nabrajanja</li>
</ul>

<ul type="square">
<li>Kvadrat kao simbol nabrajanja</li>
</ul>

<ul type="disc">
<li>Kvadrat kao simbol nabrajanja</li>
</ul>
 • Ispunjeni krug kao simbol nabrajanja
 • Kvadrat kao simbol nabrajanja
 • Prazni krug kao simbol nabrajanja

Tabele

Tabele koristimo za grupisani prikaz podataka određenog tipa.
Presjek reda i kolone naziva se ćelija.

Za prikaz tabela koriste se sljedeći tagovi i atributi: Primjer jednostavne tabele:
<table border="1" cellspacing="2" width="300">
<tr>
	<th>Naslov 1</th>
	<th>Naslov 2</th>
	<th>Naslov 3</th>
</tr>
<tr>
	<td>Ćelija 1</td>
	<td>Ćelija 2</td>
	<td>Ćelija 3</td>
</tr>
</table>
		
Izgled tabele:
Naslov 1 Naslov 2 Naslov 3
Ćelija 1 Ćelija 2 Ćelija 3

Primjer koda sa upotrebom colspan:
<table border="1" cellspacing="2" width="300" align="center">
<tr>
	<td colspan="2" align="center">
		<b>Zajednička kolona</b>
	</td>
</tr>
<tr>
	<td>Ćelija 1</td>
	<td>Ćelija 2</td>
</tr>
</table>
Izgled tabele:
Zajednička kolona
Ćelija 1 Ćelija 2

Primjer koda sa upotrebom rowspan:
<table border="1" cellspacing="2" width="300" align="right">
<tr>
	<td rowspan="2" align="center">
		<b>Zajednički red</b>
	</td>
	<td>Ćelija 1</td>
</tr>
<tr>
	<td>Ćelija 2</td>
</tr>
</table>
Izgled tabele:
Zajednički red Ćelija 1
Ćelija 2

Linkovi i slike

Linkove koristimo da povežemo dokument sa nekom drugom stranicom ili dokumentom.
Kao link može poslužit tekst, slika te neki drugi multimedijski elementi.

Osnovni tag za linkove je <a> (engl. anchor).
Može imati sljedeće atribute:

Nakon otvorenog taga za link možemo odrediti šta želimo koristiti kao poveznicu (upisati tekst, ili dodati sliku).

Tag za dodavanje slike je <img>. Može imati sljedeće atribute:

Primjer za linkove:
<a href="#0" title="Nazad">Povratak na naslovnu stranicu</a>
<a href="http://google.com">Google Pretraga</a>
<a href="#top">Povratak na vrh stranice</a>
		
Prikaz linkova: Primjer za slike:
<img src="smiley.jpg" width="64" align="center"> Obična slika
<br><br>
<a href="#0" title="Nazad">
<img src="smiley.jpg" width="96" align="right"> Link sa slikom
</a>
		
Smiley Obična slika

Smiley Link Link sa slikom

Forme

Forme (obrasce) koristimo za unos podataka i slanje istih serveru koju vrši obradu ili određenu radnju na osnovu unosa (npr. registracija, slanje poruke, pretraga na forumu i sl.).

Za kreiranje formi koristi se osnovni tag <form>, uz pojedine atribute:

Kako bi omogućili unos podataka koristimo sljedeće elemente unutar formi:
<form name="mojaforma" method="POST">
<label>Ime:</label>
<input type="text" maxlength="25" name="ime"><br>
<label>Prezime:</label>
<input type="text" maxlength="25" name="prezime"><br>
<br>
Označite jednu ili više vrijednosti:<br>
<input type="checkbox" name="check1"> Checkbox 1<br>
<input type="checkbox" name="check2"> Checkbox 2<br>
<br>
Označite jednu vrijednost:<br>
<input type="radio" name="radio"> Radio 1<br>
<input type="radio" name="radio"> Radio 2<br>
<br>
Odaberite jednu vrijednost:<br>
<select name="odabir">
<option value="1">Vrijednost 1</option>
<option value="2">Vrijednost 2</option>
</select>
<br><br>
<input type="submit" name="submit" value="Slanje">
<input type="reset" name="reset" value="Brisanje">
<input type="button" name="button" value="Dugme">
</form>
		
Izgled forme:Označite jednu ili više vrijednosti:
Checkbox 1
Checkbox 2

Označite jednu vrijednost:
Radio 1
Radio 2

Odaberite jednu vrijednost: